Behöver du borra efter vatten?
Vi hjälper dig hela vägen till klart vatten i kranen.

Vi borrar efter vatten och anlägger vattenbrunnar, att borra en ny brunn och installera vattenanläggning innebär för många en stor investering och frågorna är många, det finns alltid risk för missförstånd. En djupborrad vattenbrunn är oftast den bästa metoden för att få bra vatten.
Ett avtal med oss omfattar ofta hela entreprenaden, från brunnsborrning till klart vatten i kranen.

Vår borrigg är banddriven för att inte göra så stora skador på din tomt, borrkaxet forslas antingen till en container eller läggs ut på marken beroende på var man borrar. För att det inte skall damma behöver vi tillgång till vatten medan vi borrar, finns det inte att tillgå så får vi ta med det själva.

Hör av dig till oss så gör vi gärna ett kostnadsfritt hembesök och tar fram ett kostnadsförslag för det jobb som skall göras.