skall du borra för bergvärme?
tala med oss innan, vi hälper dig hela vägen, från start till mål!

Vi borrar för bergvärme, allt för att ge dig en mer energisparande uppvärmning och billigare värmekostnader.

Vi utför dels själva borrningen, dels grävning och rördragning fram till din fastighet. Vi samarbetar också med lokala entreprenörer och förmedlar gärna kontakten för den invändiga installationen .

Hör av dig till oss så gör vi gärna ett kostnadsfritt hembesök och tar fram ett kostnadsförslag
för det jobb som skall göras.

Vi är en certifierad brunnsborrare

Innehavaren av detta certifikat uppfyller kraven i Sveriges Geologiska Undersöknings
kravspecifikation för brunnsborrare.

BERGVÄRME

– I SJU ENKLA STEG

STEG 1: HEMBESÖK

Den återförsäljare du kontaktar är med dig under hela processen. Under ett hembesök görs en bedömning av din tomt och ditt hus. Tillsammans tittar ni på hur ditt behov av värme och vatten ser ut i dagsläget och om det kommer ändras framöver. Besöket tar sällan mer än en halvtimme.

STEG 2: ENERGIKALKYL

Återförsäljaren har nu ett underlag för att göra en energikalkyl. I den uppskattas årsförbrukningen och årskostnaden efter installation samt förväntad besparing. Utifrån kalkylen föreslår återförsäljaren vilken typ av värmepump som bäst passar för just dina ändamål. I offerten räknas sedermera alla kostnader med utom det så kallade foderröret; det stålrör som ser till att ytjorden – all jord under mark fram till själva berggrunden – inte faller ihop. Där blir det en löpande redovisning eftersom kostnaden för foderröret och borrningen beror på djupet ned till berget. En ungefärlig tumregel är att husets kvadratmeter motsvarar djupet på borrhålet. Bor du i en villa på 200 kvadratmeter, behöver du alltså vanligen borra cirka 200 meter djupt. För riktigt stora fastigheter borras många gånger flera hål.

STEG 3: TILLSTÅND

Hur ser det ut under marken när det gäller redan befintliga kablar och vattenrör? Återförsäljaren kartlägger och ansöker om tillstånd av kommunen att få borra på bestämd plats. Exakt var beror också på avståndet till grannen – finns borrhål
även där måste ditt placeras minst 20 meter ifrån. Avståndet till din egen husvägg måste vara fyra meter och till en vattenbrunn minst 30 meter. Rent formellt krävs sedan bara en underskrift av dig som husägare. Detta är en enkel process som sköts av oss.

STEG 4: MASKINER OCH BORRNING

På avtalad tid anländer nu ett antal fordon: En grävmaskin och en lastbil med själva borriggen. På lastbilen står en kompressor som driver riggen när den tar sig ned i marken och in i berget. Innan berget påträffas fodras borrhålet med sammansvetsade metallrör. Därefter läggs två så kallade kollektorrör ned i hålet i vilka brinevätskan – bestående av 30 procent etanol och 70 procent vatten – sedermera ska transporteras runt. De grävs vidare ned längs marken för att senare kopplas till husets yttre vägg, oftast där panncentralen hittas. Borrningen tar 1-2 dagar och installationen som helhet är vanligen klar på en vecka. El och vatten ska inte behöva stängas av längre än några timmar, som husägare kan du därför vara hemma hela tiden.

STEG 5: HANTERING AV BORRKAX

All utrustning som använts till att borra forslas bort. Så även det borrkax som under borrningen sprutats från borriggen och in i en container. Borrkax är ett samlingsnamn för den blandning av vatten och bergdamm som kommer in i röret under arbetet.

STEG 6: INSTALLATION

Då är det dags att fortsätta inomhus. Gammal apparatur monteras ned och kollektorrören från ytterväggen kopplas in till rören i den nya värmepumpen. Därefter fylls de med brinevätska. En behörig elmontör installerar de givare som behövs för anläggningen och kopplar värmepumpen till den befintliga elcentralen. Efter att ha kontrollerat att allting fungerar som tänkt kan din nya berg värmeanläggning börja användas. Med en app till telefonen har du full kontroll på temperatur både inne och på vattnet i rören.

STEG 7: ROTAVDRAG

Att installera bergvärme i en fastighet du själv äger ger dig rätt till rotavdrag. Hälften av kostnaden för det arbete som genomförts på huset dras då av på
fakturan, materialkostnader räknas inte med. Generellt är installationskostnaden för bergvärme ungefär 35 procent av totalkostnaden. Observera att du inte kan få avdrag för ett nybyggt hus – för Skatteverket går gränsen vid fem år.